Aktualne wersje


OPTIMA 2010.8.3.1424 z dnia 25 sierpnia 2011.

OPTIMA 2010.8.4.1455 z dnia 19 września 2011.

Weryfikator gotowości komputera na System Comarch OPTIMA w wersji 2010 - nie wymaga instalacji.

(Optima w wersji 2010 wykonana jest w nowej technologii i po 30 września 2011 zastąpi wersję 17.X)

Serwis Klucza HASP 2010.7.1 z dnia 13 maja 2011.
(Wspólny dla obydwu wersji Comarch OPTIMA)


iSklep24 5.5 z dnia 02 sierpnia 2011.

OPTIMA 17.10.2 z dnia 6 lipca 2011 (ostatnia wersja z serii 17.X)
W iSklep24 5.5 najważniejszą zmianą jest możliwość uruchomienia e-sklepu wewnątrz serwisu Facebook. Od teraz użytkownik Comarch iSklep24 całą ofertę produktową swojego e-sklepu, może prezentować również na Facebooku. Dzięki temu jest o krok przed konkurentami i zaczyna sprzedaż tam, gdzie internauci spędzają najwięcej czasu – na najpopularniejszym portalu społecznościowym!

Klienci Comarch iSklep24 nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za uruchomienie Facebook shop – tą funkcjonalność otrzymują w standardzie w wersji 5.5.

Wersja 5,5 zawiera m.in.:
- składanie zamówień
- rejestrację Klienta
- listę produktów
- szczegóły produktów
- galerię zdjęć
- obsługę rabatów z iSklep24
- logowanie z wykorzystaniem konta FB
- nowości / promocje na stronie głównej
- wgrywanie grafiki dla nagłówka
- wgrywanie bannerów
- formularz kontaktowy
- przycisk 'Lubię to' na produkcie
- komentarze na profilu FacebookW Comarch OPT!MA 17.10.2 wprowadzono następujące zmiany:

 • Wprowadzono nadruk na formularz deklaracji VAT-7 w wersji 12 i formularz VAT-7K w wersji 6.

 • Deklaracja VAT-7. Wydruk Rozliczenie VAT naliczonego. W związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, na deklaracjach poczynając od tej za kwiecień 2011 będzie dostępny nowy wydruk Rozlicznie VAT naliczonego 2011. Na wydruku kwota netto i VAT naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną będą przeliczane wg rzeczywistego współczynnika. Gdy współczynnik będzie wynosił 99% pojawi się na wydruku dodatkowa informacja o kwocie podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu wynikającego z proporcji, pozwalająca Użytkownikowi sprawdzić czy kwota ta nie przekracza 500 zł i zdecydować o wysokości proporcji.

 • Rejestr VAT. Wydruk Klasyfikacja zakupów – Wg pól na deklaracji VAT-7. W związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, również na wydruku Wg pól na deklaracji VAT-7 od kwietnia 2011 zmianie ulegnie liczenie pól 49-52. Na wydruku kwota netto i VAT naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną będą przeliczane wg rzeczywistego współczynnika podanego na deklaracji VAT-7.W Comarch OPT!MA 17.10.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Dodano wydruk Faktury Sprzedaży i korekty gdzie Podatnikiem jest nabywca, w których nie jest wykazywany podatek VAT, i widnieje adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca. Dotyczy Sprzedaży złomu.

 • Rejestry VAT. Wprowadzono mechanizm sprawdzający kwotę płatności z kwotą brutto dokumentu.

 • Umożliwiono eksport PIT-36 do e-Deklaracji, jeśli załącznik PIT/D został złożony do innego niż składane zeznanie.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniły się przepisy w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zmianie uległy wzory deklaracji WN-D oraz INF-D-P.

 • Udostępniono wysyłanie deklaracji PIT-11 w wersji 18 w formie elektronicznej do systemu eDeklaracje.W Comarch OPT!MA 17.9.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Dostosowanie modułów handlowych i księgowych do Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (zmiany w obrocie złomem i zmiany w rozliczaniu zwrotu VAT podróżnym).

 • Nowa wersja PIT-11 - wersja formularza 18 na 2011 rok (wydruk bez eksportu do e-deklaracji).

 • Zmiany w deklaracji ZUS ZSWA - okresy pracy w szczególnych warunkach skorygowane o nieobecności pracowników.W Comarch OPT!MA 17.8.2 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • e-Deklaracje. Zaktualizowano schematy do wysyłania e-Deklaracji: VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 3438,21 (od 1.03.2011r.)

 • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku – 137,53 (od 1.03.2011r.)

 • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku - 171,91 (od 1.03.2011r.)

 • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku – 206,29 (od 1.03.2011r.)

 • Deklaracja PFRON WN-D. Zmodyfikowano liczenie stanów zatrudnienia na deklaracji PFRON WN-D, uwzględniając pomniejszenie stanu o osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych.W Comarch OPT!MA 17.8.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Rejestry VAT. Wprowadzono „Wydruk pełny (wszystkie stawki)” zawierający dokumenty ze wszystkimi stawkami VAT.

 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług:

  • deklaracja VAT-7 – wzór 12
  • deklaracja VAT-7K – wzór 6
  • deklaracja VAT-7D – wzór 3
 • Deklaracje VAT-7. Zgodnie z § 2 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 250, poz. 1681) umożliwiono przeliczanie deklaracji VAT-7 na dotychczasowych wzorach: VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2). Dla tych wzorów będzie można generować nadruki na oryginalnych formularzach do czasu pojawienia się nowych formularzy w Urzędach Skarbowych.

 • Deklaracje VAT-7. Wprowadzono wydruki korekty rocznej VAT naliczonego do deklaracji obliczanych za styczeń/ I kwartał roku 2011.

 • e-Deklaracje. Na najnowszych wzorach formularzy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE i VAT-UEK dodano na zakładce e-Deklaracje pole „Kod urzędu”.

 • Konfiguracja -> Firma -> Księgowość -> Wydruki rejestrów VAT oraz Wydruki rejestrów VAT marża. Dla nowo tworzonych baz domyślnie ustawiane są nowe stawki VAT w konfiguracji wydruków rejestrów VAT.

 • Konfiguracja / Program / Płace / …. Wynagrodzenia

  • Dochód deklarowany (składki społeczne) – 2015,40 (od 1.01.2011r.)
  • Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) – 2704,31 (od 1.01.2011r.)
 • Wydruk Struktura zatrudnienia – raport pomocniczy do WN-D. Ze względu na brak jednoznacznych wytycznych na stronach PFRON w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji, dodano parametr przed wydrukiem ‘Metoda wyliczenia:’.

  • wg zasad obowiązujących w danym okresie (domyślna)
  • wg zasad obowiązujących od 01.01.2011 r.
  • wg zasad obowiązujących do 31.12.2010 r.


W Comarch OPT!MA 17.7.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Ze względu na zmiany na serwerze Ministerstwa Finansów, poprawiono odbieranie UPO dla e-deklaracji.
 • Uniemożliwiono anulowanie korekty ilości do Faktury Sprzedaży (powiązanej z Wydaniem Zewnętrznym), w przypadku gdy towar zwrócony na magazyn korektą został już wydany innym dokumentem.
 • Z poziomu menu Słowniki/ Cennik, w Funkcjach dodatkowych, udostępniono mechanizm umożliwiający seryjne usunięcie kodów PKWiU, lub zdefiniowanie konkretnego numeru PKWiU dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście.
 • Poprawiono proces fiskalizacji paragonów, na drukarkach fisklanych pracujących terminalowo.
 • Umożliwiono zmianę stawki VAT na Fakturach Zaliczkowych.
 • Umożliwiono zmianę stawki VAT na Wydaniach Zewnętrznych powstałych na podstawie Faktur Pro Forma.
 • Umożliwiono elektroniczne składanie rocznych deklaracji PIT-28 bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmiany dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 259 poz. 1769 z 2010).
 • PIT-36. Deklaracje roczne. Umożliwiono wpisanie większej kwoty w polu „Składka na ubezpieczenie zdrowotne” niż ta, którą program wylicza automatycznie (na podstawie informacji z kwot indywidualnych właściciela).
 • PIT-28. Deklaracje roczne. Do kwot należnego ryczałtu (pól 113-123) w zeznaniu rocznym przenoszone są z zaliczek na podatek ryczałtowy kwoty z pola „Zaliczka podatku do zapłaty”, a nie z pola „Kwota zapłacona do US”.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji:
  • deklaracja PIT-36 – wzór 16
  • deklaracja PIT-36L – wzór 6
  • deklaracja PIT-28 – wzór 15
  • załącznik PIT/O – wzór 17
  • załącznik PIT-28/A – wzór 12W Comarch OPT!MA 2010.8.1 wprowadzono następujące zmiany:
 • Wprowadzono nadruk na formularz deklaracji VAT-7 w wersji 12 i formularz VAT-7K w wersji 6.

 • Deklaracja VAT-7. Wydruk Rozliczenie VAT naliczonego. W związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, na deklaracjach poczynając od tej za kwiecień 2011 będzie dostępny nowy wydruk Rozlicznie VAT naliczonego 2011. Na wydruku kwota netto i VAT naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną będą przeliczane wg rzeczywistego współczynnika. Gdy współczynnik będzie wynosił 99% pojawi się na wydruku dodatkowa informacja o kwocie podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu wynikającego z proporcji, pozwalająca Użytkownikowi sprawdzić czy kwota ta nie przekracza 500 zł i zdecydować o wysokości proporcji.

 • Rejestr VAT. Wydruk Klasyfikacja zakupów – Wg pól na deklaracji VAT-7. W związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, również na wydruku Wg pól na deklaracji VAT-7 od kwietnia 2011 zmianie ulegnie liczenie pól 49-52. Na wydruku kwota netto i VAT naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną będą przeliczane wg rzeczywistego współczynnika podanego na deklaracji VAT-7.W Comarch OPT!MA 2010.7.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Integracja z programem Formularze IPS

 • Umożliwiono instalację Comarch OPT!MA na systemie Windows 7 Starter

 • Współpraca Comarch OPTIMA z iMall24 w wersji BETA

 • Optymalizacja Deklaracji PFRON. Zoptymalizowano czas naliczania deklaracji

 • Współpraca z Comarch iSklep24 - umożliwiono wprowadzenie rabatu mającego zastosowanie w Comarch iSklep24W Comarch OPT!MA 2010.6.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Udostępniono instalację modułu umożliwiającego wygodne korzystanie z usługi automatycznych kopii bezpieczeństwa baz danych, folderów i plików. Usługa umożliwia w sposób bezpieczny, automatyczny i harmonogramowany przechowywanie istotnych danych w profesjonalnym Centrum Danych Comarch. Więcej informacji na stronie www.ibard24.pl

 • Dodano parametr „Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch OPT!MA na tym stanowisku".

 • Dodano wysyłanie wydruku maila, na adres mailowy kontrahenta podany w jego kartotece.

 • Na wydruku Faktury Sprzedaży i korekt do FA (sprzedaż złomu) drukowana jest adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca, o ile kontrahenta posiada status "Podatnikiem jest nabywca".

 • Ewidencja wyposażenia. Wprowadzono wydruk historyczny ewidencji wyposażenia na wybrany dzień.

 • Dodano możliwość seryjnego wysyłania formularza VAT-UEK.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniły się przepisy w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zmianie uległy wzory deklaracji WN-D oraz INF-D-P (dla rozliczeń począwszy od miesiąca marzec deklaracja składana do 20 kwietnia roku 2011).
  Naliczanie deklaracji PFRON WN-D v.4 wraz z załącznikami w Comarch OPT!MA zostało dostosowane do formatu wymaganego przez wersję 8.63 aplikacji SODiR Offline.

 • Udostępniono wysyłanie deklaracji PIT-11 w wersji 18 oraz PIT-8C w wersji 4 w formie elektronicznej do systemu eDeklaracje.W Comarch OPT!MA 2010.5.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Dostosowanie modułów handlowych i księgowych do Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (zmiany w obrocie złomem i zmiany w rozliczaniu zwrotu VAT podróżnym).

 • Nowa wersja PIT-8C - wersja formularza 4 na 2011 rok (wydruk bez eksportu do e-deklaracji).

 • E-Deklaracje - umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji IFT-1/IFT-1R.

 • Możliwość zapisywania kopii elektronicznych faktur w bazie danych. Funkcja umożliwia zapisywanie również kopii elektronicznych innych wydruków np. deklaracji, ponagleń zapłaty itp.

 • Personalizacja - możliwość dostosowania wyglądu i działania okien do indywidualnych potrzeb poszczególnych operatorów np. ukrywanie pól lub ustawienie pola jako wymagalnego.W Comarch OPT!MA 2010.4.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Karta operatora – adres email. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora na zakładce Ogólne wprowadzono pole do uzupełnienia adresu email z możliwością wysłania maila.

 • Reset aktywnego okna. Na zakładce Widok wprowadzono opcję przywracania ustawień domyślnych tylko dla aktywnego okna (w ten sposób ustawienia pozostałych okien zostają zachowane).

 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzono opcję eksportu bieżącego widoku do pliku w formacie: MS Excel, PDF, RTF, HTML oraz opcję Eksportuj tylko dane do Schowka (dane można wkleić CTRL+V np. do aktualnie otwartego arkusza MS Excel).

 • Wyróżnienie aktywnego edytora. Na zakładce Widok dodano opcję Wyróżnienie aktywnego edytora. Po jej włączeniu, pola w których ustawiony jest kursor zostają wyróżnione poprzez obramowanie.

 • Powiększony widok listy F6. Na listach dodano opcję powiększenia widoku - opcja dostępna po wybraniu klawisza F6 (w oknie znajduje się tylko powiększona lista dokumentów wraz z wierszem sum).

 • Import cennika z arkusza kalkulacyjnego. Umożliwiono import kodu dostawcy (u którego kupowany jest towar) oraz kodu tego towaru u dostawcy. W arkuszu kalkulacyjnym kolumny przyjmują nazwy: Dostawca, Kod u dostawcy. Zaimportowane informacje widoczne są na karcie towaru, na zakładce Dodatkowe w sekcji Zamówienia. Aby dostawca został zaimportowany do Comarch OPT!MA, kontrahent musi mieć na karcie zaznaczony Rodzaj: D (dostawca).

 • PA, FA, FZ płatne gotówką, raport kasowy. W przypadku gdy Paragon, Faktura Sprzedaży, Faktura Zakupu są płacone gotówką i nie istnieje raport, do którego można dodać płatność, przy zapisie dokumentu na stałe generowany jest komunikat Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? (Tak/ Nie). Po wybraniu opcji Tak otwierany jest nowy raport.

 • Rejestry VAT. Wprowadzono „Wydruk pełny (wszystkie stawki)” zawierający dokumenty z wszystkimi stawkami VAT.

 • Deklaracje VAT-7. Wprowadzono wydruk czarno-biały deklaracji VAT-7 (wzór 12).

 • Słownik Organizacji Pożytku Publicznego. Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36(16), PIT-36L(6) oraz PIT-28(15) w polu Numer KRS dodano Listę Organizacji Pożytku Publicznego, na której można dodać pozycje ręcznie lub zaimportować aktualną listę organizacji z pliku udostępnianego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług:

  • deklaracja VAT-7 – wzór 12
  • deklaracja VAT-7K – wzór 6
  • deklaracja VAT-7D – wzór 3


W Comarch OPT!MA 2010.3.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 • Zmiana PKWiU. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik w Funkcjach dodatkowych udostępniono mechanizm umożliwiający seryjne usunięcie kodów PKWiU lub zdefiniowanie konkretnego numeru PKWiU dla pozycji cennikowych uprzednio zaznaczonych na liście.
 • Etykiety dla towarów. Z poziomu Pozycji cennika oraz z poziomu listy cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dodano wydruk: Etykiety (GenRap)/ Dymo – Wzór (57 x 32 mm).
 • Wysyłanie Faktury Sprzedaży do maila. Aby ułatwić Klientom realizację nowych możliwości jakie daje ustawa dotycząca faktur elektronicznych wprowadzono podczas wysyłania wydruku FA do maila automatycznie uzupełnianie w wiadomości pocztowej adresu Nabywcy (pobieranego z karty kontrahenta). Nazwa załączonego wydruku składa się z członów: numer dokumentu_nazwa wzoru wydruku_data_godzina, dzięki temu zapewniona jest dokładna identyfikacja dokumentu.
 • Eksport cennika. Dodano możliwość eksportu wyłącznie pozycji, które mają zaznaczony parametr Udostępniaj w cenniku zewnętrznym (dostępny w oknie pozycji cennika na zakładce Dodatkowe).
 • Zmiana stawki VAT. Dodano blokadę dla funkcji Zmiana stawki VAT, nazwa procedury to Ustawienie nowej stawki VAT dla towarów.
 • Generator Raportów – Marki i Producenci. W przyjaznym schemacie Generatora Raportów dodano Marki i Producentów towarów, dane można wykorzystać przy tworzeniu własnych raportów.
 • Pasek szybkiego dostępu. Dodano opisy do ikon, które są widoczne po najechaniu myszką na ikonę.
 • Filtrowanie na liście, a dodanie nowego dokumentu. W przypadku kiedy nowo dodany dokument nie spełnia warunków filtrowania i tym samym nie jest widoczny na liście, program wyświetla komunikat ostrzegawczy: "Element nie spełnia warunków filtra! Nie będzie widoczny na bieżącej liście.".
 • Serwis klucza HASP. Z serwisu wyodrębniono aplikację Monitor serwisu klucza HASP - po instalacji Serwisu Klucza HASP aplikacja Monitor serwisu klucza HASP jest dostępna w obszarze powiadomień systemu Windows (obok zegarka systemowego), jej ikona ma wygląd identyczny jak dotychczas Serwis klucza HASP.
 • Serwis klucza HASP - Monitor serwisu klucza HASP. Poprawiono dostępność na systemach Windows Vista i nowszych (także serwerowych).
 • Serwis klucza HASP - Monitor serwisu klucza HASP. Umożliwiono programowanie klucza z poziomu Monitora serwisu klucza HASP, po naciśnięciu prawego klawisza myszy na ikonie pojawia się opcja "Programuj klucz...", następnie należy wskazać plik RUS, którym klucz ma być zaprogramowany. Po wskazaniu pliku RUS nastąpi restart serwisu klucza, podczas którego nastąpi próba zaprogramowania klucza. Informacja o pomyślnym lub nie zaprogramowaniu pojawi się w logu serwisu. Tym samym poprawione zostały możliwości programowania klucza HASP przez zdalny pulpit, na serwerach terminali.


W Comarch OPTIMA w wersji 2010.2.2.597 poprawiono:
 • moduł Faktury. Poprawiono dodawanie pozycji na Fakturę Sprzedaży przy wskazanej opcji dodawania pozycji na dokument przez edycję na liście (Konfiguracja firmy/ Handel/ Parametry)

 • moduł Księgowość. Poprawiono odbieranie UPO e-deklaracji ze względu na zmiany na serwerze Ministerstwa Finansów i pojawiający się komunikat: „Nieprawidłowa wiadomość UPO: Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety wolumenu jest niepoprawna”

 • moduł Płace i Kadry. Seryjne naliczanie deklaracji PIT-11 i PIT-40. Poprawiono zapisywanie parametrów dotyczących załącznika PIT-R i braku kosztów uzyskania, gdy w parametrach dla operacji seryjnej ustawiono opcję ‘Brak kosztów uzyskania’.Comarch OPT!MA 17.6.1 oraz 2010.2.1 zawierają szereg funkcjonalności ułatwiających użytkownikowi dostosowanie systemu do nowych stawek VAT.

Najważniejsze z nich to:
 • Nowe stawki VAT w konfiguracji.
 • Seryjna zmiana stawek VAT na kartach cennikowych.
 • Zmiana stawek VAT na dokumentach (FA, PA, FZ, RO, ZD, FPF, FWS, WZ, PZ ) w buforze.
 • Możliwość wykonywania zmiany stawki VAT na dokumentach z 2010 roku.
 • Zmiana stawki VAT na kategoriach.

W wersji 2010 dodatkowo:
 • Programowanie stawek VAT na drukarkach fiskalnych.

Dodatkowo w programie dodano nową deklarację ZUS ZSWA. Jest to informacja o okresach pracy w szczególnych warunkach, składana po raz pierwszy za rok 2010.


CDN XL 9.9 HF 2 z dnia 24 marca 2011

CDN XL 10.2 HF 5 z dnia 14 czerwca 2011


W Comarch CDN XL 9.9 wprowadzono między innymi następujące zmiany:
 • nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3) – system Comarch CDN XL pozwala na wyliczenie i wydrukowanie deklaracji według nowych wzorów deklaracji,
 • modyfikacje starych wzorów deklaracji VAT: VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2) – polegające na ujmowaniu w starych polach nowych stawek VAT. Ustawodawca dopuszcza składanie deklaracji na wzorach obowiązujących w roku 2010 do momentu rozliczenia za ostatni okres pierwszego półrocza 2011 roku,
 • zmiany dotyczące sposobu kwalifikacji dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca poz. 41 i 42 deklaracji – w związku ze zmianami udostępniono na fakturach sprzedaży: FS, FSK, A’FS, A’FSK, FSE, FKE, FSL, KSL dla rodzaju: Kraj, parametr: Podatnikiem jest nabywca,
 • modyfikacje wydruków rejestru VAT – możliwość definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT, pozwalających na określenie, jakie stawki VAT będą uwzględnione na wydrukach rejestru VAT,
 • Dostosowano pobieranie i wydruk Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) do nowej struktury - dodany element w schemacie Potwierdzenie_v3-0.xsd.


W Comarch CDN XL 10.2 wprowadzono między innymi następujące zmiany:
 • Nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3)
 • Modyfikacje starych wzorów deklaracji VAT: VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2) – polegające na ujmowaniu w starych polach nowych stawek VAT, Ustawodawca dopuszcza składanie deklaracji na wzorach obowiązujących w roku 2010 do momentu rozliczenia za ostatni okres pierwszego półrocza 2011 roku

 • Zmiany dotyczące sposobu kwalifikacji dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca poz. 41 i 42 deklaracji – w związku ze zmianami udostępniono na fakturach sprzedaży: FS, FSK, (A)FS, (A)FSK, FSE, FKE, FSL, KSL dla rodzaju: Kraj, parametr: Podatnikiem jest nabywca

 • Modyfikacje wydruków rejestru VAT – możliwość definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT, pozwalających na określenie, jakie stawki VAT będą uwzględnione na wydrukach rejestru VAT

 • Dostosowano pobieranie i wydruk Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) do nowej struktury - dodany element w schemacie Potwierdzenie_v3-0.xsd

 • Obsługa importu kosztorysu z programu Norma Pro

 • Automatyczne rozpoznawanie operacji: założenia lokaty, likwidacji lokaty, naliczenia odsetek od lokaty, w trakcie importu wyciągu bankowego w formacie SWIFT MT940

 • Definiowalne kody zakończenia etapu w kampanii CRM

 • Aktualizacja cen z pliku .xls, .xlsx, .odsW celu uzyskania dostępu do instalatora aktualnej wersji Systemu CDN XL, prosimy o kontakt na adres e-mail: mdgdata@mdgdata.plZUS Płatnik 8.01.001

Podręcznik Administratora programu Płatnik

Podręcznik Użytkownika programu Płatnik