Aktualne wersje


Od dnia 18 lutego 2013, aktualną, wspieraną i rozwijaną wersją Systemu Comarch ERP Optima, jest wersja 2013.3.1

Wersje od 2013.1.1 z dnia 1 października 2012, są zgodne ze zmianami prawnymi dotyczącymi podatku VAT obowiązującymi w Polsce od 1 stycznia 2013 r.

Na kwiecień 2013 roku, planowana jest kolejna aktualizacja 2013.4.1.
Wybrane nowości wprowadzone w Comarch ERP e-Sklep w wersji 6.8
 • Wprowadzono komunikat o plikach cookies, zgodnie z nowymi przepisami prawa.

 • Wprowadzono integrację z bezpłatnym systemem "Wiarygodne opinie".

 • Zoptymalizowano zarządzanie promocjami, poprzez wprowadzenie importu i eksportu kuponów rabatowych.
 • Wybrane nowości wprowadzone w Comarch ERP Optima w wersji 2013.3.1

 • Ulotka z kompletnym opisem nowości i zmian w Comarch ERP Optima 2013.3.1  Wybrane nowości wprowadzone w Comarch ERP Optima w wersji 2013.2.1
 • Wprowadzono wydruk faktury uproszczonej dla transakcji nieprzekraczających 450 zł.

 • Wprowadzono drukowanie numeru PESEL na fakturach dla osób fizycznych.

 • Wprowadzono wydruk Faktury zakupu VAT - Samofakturowanie.

 • W kartotece kontrahenta i na dokumentach sprzadaży dodano parametr Podatnik VAT czynny.

 • Zmieniono wydruk Faktury VAT Mały Podatnik na Fakturę VAT Metoda kasowa.

 • Zmieniono na wydrukach faktur tytuł "Data sprzedaży" na "Data dostawy/wykonania usługi".

 • Usunięto z wydruków faktur oznaczenie Oryginał / Kopia.

 • Wprowadzono kontrolę uzupełnienia kodu transakcji dla transakcji wewnątrzunijnych.

 • Dodano podpisywanie wiadomości e-mail podpisem elektronicznym.

 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji i e-deklaracji PIT-36 (18) oraz PIT-36L (8).

 • Dostosowano zasady rozliczania metody kasowej obowiązujące od 1 stycznia 2013.

 • Zaktualizowano wskaźniki wynagrodzenia przeciętnego oraz minimalnego dla uczniów.

 • Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji oraz maksymalną podstawę składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych.


 • Ulotka z kompletnym opisem nowości i zmian w Comarch ERP Optima 2013.2.1  Wybrane nowości wprowadzone w Comarch ERP Optima w wersji 2013.0.1
 • Dodano dla preliminarza płatności dodatkowe parametry związane z datami dokumentów.

 • Dodano możliwość modyfikowania przez wskazanych operatorów atrybutów na zatwierdzonych dokumentach.

 • Wprowadzono nową zakładkę Pomoc, która gromadzi w jednym miejscu wszystkie dostępne w programie narzędzia pomocy takie jak HELP, dokumentacja do programu, ISK, filmy instruktażowe, FAQ etc.

 • Wprowadzono ułatwienia dotyczące ewidencji dodatkowych kwot przy zakupie towarów, w tym kwot z dokumentu SAD przy zakupie towarów spoza Unii Europejskiej.

 • Dodano mozliwość wyświetlania na liście towarów kolumn z wartościami wybranych atrybutów towarów.

 • Wprowadzono nowe parametry kartotek towarowych do współpracy z Comarch ERP e-Sklep:

  • Atrybuty czasowe - Nowość, Promocja, Produkt z gazetki, Produkt polecany itd.
  • Negocjowalny koszt dostawy - koszt dostawy stały lub do negocjacji.
 • W module Serwis wprowadzono dodatkowe mechanizmy kontroli niewykorzystanych części.

 • Umożliwiono w skrzynce odbiorczej CRM wiązanie wiadomości przychodzących/wychodzących z innymi dokumentami w Systemie, np. kontaktami, fakturami, zleceniami serwisowymi etc.

 • Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą umożliwiono elektroniczne składanie e-Deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 • Dodano możliwość księgowania akcyzy do KPiR z poziomu rejestrów VAT.

 • Dodano możliwość księgowanie w KPiR pojedynczych zapisów kasowych/bankowych.

 • Dodano obsługę wymiany danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0. Umożliwia ona pobieranie wyciągów bankowych oraz historii operacji, a także eksport przelewów bezpośrednio z/do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową oraz Comarch ERP Optima.


 • Ulotka z kompletnym opisem nowości i zmian w Comarch ERP Optima 2013.0.1